Tilbakekall – å miste en oppholdstillatelse eller et statsborgerskap


I noen tilfeller kan du miste oppholdstillatelsen din eller statsborgerskapet ditt. Velg hvilken tillatelse det gjelder for mer informasjon.