Miste en tillatelse Permanent oppholdstillatelse med flyktningstatus (beskyttelse/asyl)


Denne informasjonen er tilpasset deg som har en permanent oppholdstillatelse med beskyttelse (flyktningstatus) i Norge.

Hvis du har en permanent oppholdstillatelse kan UDI bestemme at oppholdstillatelsen din ikke skal gjelde lenger. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Hvis du mister den permanente oppholdstillatelsen din, mister du også de norske reisedokumentene dine.

Hvordan får jeg vite at jeg kan miste oppholdstillatelsen min?

Grunner til at du kan miste oppholdstillatelsen din

  • Du har gitt uriktige opplysninger i saken din

  • Du har gitt uriktige opplysninger om identiteten din

  • Du har vært for lenge utenfor Norge

Du kan miste flykningstatusen din

Hvordan får jeg vite at jeg har mistet oppholdstillatelsen min?

Må jeg reise fra Norge?

  • Du kan få ny tillatelse

  • Du må kanskje reise fra Norge

Fant du det du lette etter?