Klage på et vedtak


Hvis du har fått avslag på søknaden din, kan du levere en klage. Da vil UDI se på saken din på nytt. Du må klage innen fristen du har fått i vedtaket ditt.  

Klageprosessen

  • Hvordan klager du på et vedtak fra UDI?

  • Hvordan klager du på et vedtak fra en ambassade?

  • Kan du bli i Norge mens vi behandler klagen din?

  • Kan du søke på nytt?