Miste en tillatelse Midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus (beskyttelse/asyl) eller kollektiv beskyttelse


Denne informasjonen er tilpasset deg som har en midlertidig oppholdstillatelse med beskyttelse (flyktningstatus) eller kollektiv beskyttelse i Norge.

Hvis du har en midlertidig oppholdstillatelse kan UDI bestemme at oppholdstillatelsen din ikke skal gjelde lenger. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Hvis du mister oppholdstillatelsen din, mister du også de norske reisedokumentene dine.

Hvordan får jeg vite at jeg kan miste oppholdstillatelsen min?

Grunner til at du kan miste oppholdstillatelsen din

  • Du har gitt uriktige opplysninger i saken din

  • Du har gitt uriktige opplysninger om identiteten din

  • Du har gitt uriktige opplysninger om asylgrunnlaget ditt

Du kan miste flyktningstatusen din

  • Hva betyr det?

  • Du har vært i hjemlandet

  • Du har blitt statsborger av et annet land

  • Situasjonen i hjemlandet ditt har endret seg

  • Du har gjort kriminelle handlinger i Norge

Hvordan får jeg vite at jeg har mistet oppholdstillatelsen min?

Må jeg reise fra Norge?

  • Du kan få ny tillatelse

  • Du må kanskje reise fra Norge

Fant du det du lette etter?