UDI behandler asylsøknader fra afghanere igjen


Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til Afghanistan oppheves fra 1. mars. UDI skal vurdere hver asylsak individuelt sett i lys av de endrede forholdene i landet.

Publisert: 27.01.2022

Grunnen til at utlendingsmyndighetene nå opphever den midlertidige suspensjonen, er at situasjonen på enkelte områder er mer avklart enn da returstoppen ble innført for et halvt år siden.

Men det betyr ikke at det er trygt for alle å returnere til landet. Det er fortsatt et omfattende behov for å innhente oppdatert informasjon om situasjonen i Afghanistan, skriver Utlendingsnemnda i sin orientering (eksternt nettsted).

Afghanere som hadde fått endelig avslag og var pliktige til å forlate Norge før suspensjonen ble innført i juli, har rett til å be Utlendingsnemnda vurdere saken sin på nytt i lys av den endrede situasjonen i landet (omgjøringsanmodning).

De som ber om slik omgjøring, og får utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt.

Ved vurderingen av den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet bygger utlendingsmyndighetene på et bredt spekter av kilder fra EUAA (tidligere EASO) (eksternt nettsted), andre europeiske land, rapporter fra norske spesialutsendinger for utlendingssaker og kunnskap fra Landinfo (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?