UDI behandlar asylsøknader frå uigurar


I fjor kom det 101 uigurar med kinesisk opphav frå Tyrkia som søkte asyl i Noreg. Dei søknadene skal UDI realitetsbehandle i første halvår i år.

Publisert: 10.02.2022

På bakgrunn av informasjon frå mellom anna Landinfo, har UDI vedteke å realitetsbehandle desse søknadene i Noreg i staden for å returnere uigurane til Tyrkia.

Saksbehandlinga vil skje i første halvår 2022

Fant du det du lette etter?