UDI behandler asylsøknader fra uigurer


I fjor kom det 101 uigurer med kinesisk opprinnelse fra Tyrkia som søkte asyl i Norge. De søknadene skal UDI realitetsbehandle i første halvår i år.

Published: 10.02.2022

På bakgrunn av informasjon fra blant annet Landinfo, har UDI besluttet å realitetsbehandle disse søknadene i Norge istedenfor å returnere uigurene til Tyrkia.

Saksbehandlingen vil skje i første halvår 2022.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?