UDI har inngått avtaler om inntil 20.000 nye beredskapsplasser


UDI har nå tildelt nye 33 rammeavtaler, med 27 ulike leverandører, om drift av nye akuttinnkvarteringer rundt i landets kommuner. Avtalene innebærer mulighet til å utløse inntil 20.000 beredskapsplasser.

Publisert: 24.10.2023

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad. Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinære mottak raskt nok eller i stort nok omfang.

UDI driver ikke selv mottak, men konkurranse-utsetter dette til eksterne aktører. Denne gangen dreier utlysningen seg om rammeavtaler for akuttinnkvarteringer, altså beredskapsavtaler som trer i kraft ved behov slik at UDI ved raske og høye ankomster kan opprette det antall akuttplasser de trenger innen kort tid.

Økte ankomster

Nylig ble det signert 33 slike rammeavtaler med 27 leverandører rundt i landets kommuner, avtaler som innebære mulighet for å utløse inntil 20.000 beredskapsplasser.

– Det har vært en jevn økning i ankomster fra august, og det kommer nå over 1000 asylsøkere ukentlig. Belegget i våre mottak har økt med nesten 6000 beboere siden juni. Så på tross av at kommuner bosetter i raskt tempo har UDI behov for å øke mottakskapasiteten, opplyser direktør for Mottak og Retur, Borghild Fløtre.

Det etableres i første omgang 1200 plasser gjennom avtaler med fire leverandører i tre ulike regioner; Vest, Midt-Norge og Nord.

Bergen, Voss, Rauma og Bodø

UDI har inngått avtale om etablering av akuttinnkvarteringer i Bergen, Voss, Rauma og Bødø. Dette er plasser som skal være etablert allerede i løpet av november.

I region Vest vil det totalt komme 432 nye plasser. 102 av disse etableres av Calmar Eiendom 3 AS i Kong Oscarsgate 22 i Bergen innen 29. oktober. Disse plassene kommer i tillegg til de i dag 148 plassene som er i Kong Oscars gate 29 og 44 i dag.

I tillegg etablerer Sana Mottaksdrift 330 plasser i Uttrågata 42 og Vikjavegen 970-978 i Voss Herad. De 100 første plassene skal være på plass fra og med 1. november, mens de øvrige 230 plassene skal være i drift innen 1. desember.

I Midt-Norge skal det etableres det nå 400 plasser i Rauma kommune, nærmere bestemt i Isfjorden der Isfjorden Turisthotell og Motell i Ørjavegen starter opp akuttinnkvartering på nytt, og det allerede innen 1. november

I region Nord vil det etableres 220 plasser i Bodø i regi av Mottaksdrift NOR på Bodøsjøen Camping derav de 100 første plassene skal være i drift innen 1. november og 120 plasser innen 1. desember.   

UDI forventer også å utløse ytterligere 1500 plasser med bakgrunn i det økte behovet.

– Kan bli krevende for kommunene

– UDI er klar over at det for noen kommuner vil være krevende å få en akuttinnkvartering som skal opprettes på så kort varsel, og vi prioriterer høyt en god dialog med vertskommuner og stiller gjerne i møter med kommunene der det er ønskelig. UDI følger også opp akuttinnkvarteringene jevnlig i kontraktsperioden, opplyser Fløtre.

For å sikre at beboerne får de tjenestene de har krav på gis vertskommunene et tilskudd fra staten som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenester de skal yte. UDI stiller i avtalene dessuten krav til leverandørene om samarbeid med vertskommuner og de skal sørge for god orientering til kommunene som det etableres akuttinnkvarteringer i. Videre er det også krav til bemanning, informasjon og aktiviteter for beboerne mens de bor på akuttinnkvartering. Helse- og skoletilbud vil være vertskommunens ansvar.

Les mer om vertskommunetilskudd her (eksternt nettsted).

Les mer om krav til akuttinnkvarteringer her (pdf, 312 kB).

 

Driftsoperatører som nå har fått nasjonale rammeavtaler:

Navn

AFAS 040823 - 03 AS

AMDO AS

Apartments AS

Bankplassen AS

Calmar Eiendom 3 AS

Dal Gjestegård

Hero Norge AS

Isfjorden Turisthotell og Motell

JES Eiendom AS

Kampen apartments and hotell AS

KNC Hotel Management AS

Link AS

Magic North

MD Solutions AS

Mottak Nord AS

Mottaksdrift Nord AS

Oslo og Viken Hotel Management AS

Oslofjord Convention Center AS

Ostra Consult AS

PTH AS

Sana Mottaksdrift AS

Savalen drift AS

Sjumilskogen

Stiftelsen Guts

Tian Helse AS

Westland Hotel AS

Fant du det du lette etter?