Asylmottak Akershus


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Akershus.

 

Asylmottak i Akershus
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Dikemark statlige mottak for asylsøkere

Postboks 25 
Vardåsen 
1399 Asker

Telefon: 908 71 857
E-post: dikemarkfelles@npaid.org

Ordinært, sentralisert Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted) Asker Indre Østland

Hvalstad avlastningstransitt

Solstadvn 42
1395 Hvalstad

Telefon: 66 85 49 70 
Faks: 66 85 49 71
E-post: 
hvalstad.mottak@hero.no

Transittmottak for enslige mindreårige Hero Norge AS (eksternt nettsted) Asker Øst