Asylmottak Finnmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Finnmark.
Asylmottak i Finnmark
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Alta mottak for enslige mindreårige

Bekkefaret 3
9513 Alta

Telefon: 77 28 13 01
Vakttelefon: 989 07 378
Faks: 85 23 26 03
Epost: alta.em@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS (eksternt nettsted)  Alta Nord 

Ankomstsenter Finnmak

Vestleiren, Høybuktmoen
9912 Hesseng

Telefon: 989 04 752
E-post: ankomstsenter.finnmark@hero.no

Transittmottak Hero Norge AS (eksternt nettsted) Sør-Varanger  Nord 

Oscarsgata statlige mottak

Postboks 374 
9811 Vadsø

Oscarsgata 29

Telefon: 78 95 25 77
Vakttelefon: 908 978 59
Faks 78 95 27 90
E-post: postmottak@oscarsgata-mottak.no

Ordinært

Oscarsgata Mottak AS

Vadsø Nord