Asylmottak Finnmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Finnmark.
Asylmottak i Finnmark
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Alta mottak for enslige mindreårige

Bekkefaret 3
9513 Alta

Telefon: 77 28 13 01
Vakttelefon: 989 07 378
Faks: 85 23 26 03
Epost: alta.em@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS (eksternt nettsted)  Alta Nord