Asylmottak Finnmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Finnmark.
Asylmottak i Finnmark
Mottak Kontaktinformasjon Type mottak Driftsoperatør Kommune Regionkontor

Alta asylmottak

Adresse:
Bekkefaret 3
9513 Alta

Telefon: 46 50 42 54

E-post:
alta@heroeurope.com

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Alta

Nord

Hammerfest asylmottak for enslige mindreårige

Adresse:
Storgata 3
9600 Hammerfest

Telefon: 90 88 37 61

E-post:
hammerfest.ema@heroeurope.com

Enslige mindreårige – ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Hammerfest

Nord

Kirkenes asylmottak

Adresse:
Dr Palmstrømsvei 15
9901 Kirkenes

Telefon: 91 76 66 24

E-post:
kirkenes@heroeurope.com

Ordinært og transitt

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Sør-Varanger

Nord

Oscarsgaten asylmottak

Postadresse:
Postboks 374
9811 Vadsø

Besøksadresse:
Oscarsgata 29
9800 Vadsø

Telefon: 24 02 22 03

E-post:
rune@vadsomottak.no

Ordinært

Oscarsgaten 29 AS

Vadsø

Nord

 

Did you find what you were looking for?