Asylmottak Østfold


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Østfold.
Asylmottak i Østfold
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Hobøl statlige mottak, tilrettelagt avdeling

Hobølveien 100 
1827 Hobøl

Telefon 1: 69 92 42 22
Telefon 2: 920 460 24
Faks 69 92 42 21
E-post:
mottak@hobolmottak.no

Tilrettelagt, sentralisert

Ostra Consult AS

Hobøl

Indre Østland

Hobøl statlige mottak

Hobølveien 100 
1827 Hobøl

Telefon: 69 92 42 22
Mobil: 920 460 24
Faks 69 92 42 21
E-post: mottak@hobolmottak.no

Ordinært, sentralisert

Ostra Consult AS 

Hobøl

Indre Østland

Kasper transittmottak

Kasperveien 22
1592 Våler i Østfold

Telefon: 69 28 90 00
Faks: 69 28 90 09

Transitt  Hero Norge AS (eksternt nettsted)  Våler Øst 

Mysebu statlige transittmottak for enslige mindreårige

Vandugveien 45
1850 Mysen

Telefon: 69 89 90 40
Faks: 69 89 08 44

E-post: 
leder.mysebu@linkmottak.no

E-post:
boadm.mysebu@linkmottak.no

Transitt  Link AS (eksternt nettsted)  Eidsberg  Øst