Asylmottak Kvardagen i eit asylmottak


Bebuarar i asylmottak går gjennom eit informasjonsprogram. Mange går på skule og enkelte deltek på fritidsaktivitetar. Nokon kan arbeide.
  • Norskopplæring og skulegang

  • Arbeid og yrkeskompetanse

  • Fritidsaktivitetar og frivillig innsats

Fant du det du lette etter?