Retur


Personer uten gyldig oppholdstillatelse i Norge kan få hjelp fra norske myndigheter til assistert retur til hjemlandet. Assistert retur er en praktisk støtte og et økonomisk tilskudd til å reise hjem på en sikker, organisert og verdig måte.