Hva er assistert retur?


Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin.

Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig opphold med en risiko for å bli tvangsreturnert av politiet og bli utvist fra Schengen-området.

Med assistert retur kan man få følgende:

  • flyreise
  • økonomisk støtte til reetablering i hjemlandet
  • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM)
  • informasjon fra ansatte på asylmottak
  • støtte til næringsetablering og utdanning i hjemlandet

Alle som søker om beskyttelse (asyl) i Norge får et vedtak fra UDI. Vedtaket blir fattet etter en vurdering av forholdene i søkerens hjemland, og informasjonen de gir til UDI og politiet både gjennom intervju og gjennom dokumenter de leverer inn.

Asylsøkere som har krav på beskyttelse får oppholdstillatelse i Norge. De som ikke har krav på beskyttelse får ikke opphold i Norge og må reise hjem.

Så langt i år har omtrent en av tre asylsøknader blitt avslått. I 2015 fikk kun 16 prosent av de som klagde på avslaget sitt til UNE en omgjøring av vedtaket.

Assistert retur – et alternativ til ulovlig opphold (utskriftsvennlig brosjyre, pdf, 290 kB)

Mer informasjon