Hva er assistert retur?


Assistert retur er en ordning der de som trekker eller får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl) i Norge får støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet.

Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig opphold med en risiko for å bli tvangsreturnert av politiet og bli utvist fra Schengen-området.

Med assistert retur kan man få følgende:

  • flyreise
  • økonomisk støtte til reetablering i hjemlandet
  • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM)
  • informasjon fra ansatte på asylmottak
  • støtte til næringsetablering og utdanning i hjemlandet

Alle som søker om beskyttelse (asyl) i Norge får et vedtak fra UDI. Vedtaket blir fattet etter en vurdering av forholdene i søkerens hjemland, og informasjonen de gir til UDI og politiet både gjennom intervju og gjennom dokumenter de leverer inn.

Asylsøkere som har krav på beskyttelse får oppholdstillatelse i Norge. De som ikke har krav på beskyttelse får ikke opphold i Norge og må reise hjem.

Se reglene som gjelder for ulike land og finn informasjon om å søke om assistert retur.

Assistert retur – et alternativ til ulovlig opphold (utskriftsvennlig brosjyre, pdf, 290 kB)

Gå til søknadsskjema

 

Mer informasjon

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?