Hva er assistert retur?


UDI og International Organization for Migration (IOM) tilbyr praktisk støtte og økonomisk tilskudd til dem som ønsker å reise hjem.

Målet er å legge til rette for assistert retur gjennom et eget program som skal tilby en organisert, sikker og verdig returmulighet for asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold i Norge.

Målgruppen og deres situasjon

Alle som søker om beskyttelse (asyl) i Norge får et vedtak fra UDI. Vedtaket blir gjort etter en vurdering av forholdene i hjemlandet til søkeren, og en vurdering av informasjonen de gir til UDI og politiet både gjennom intervju og gjennom dokumenter de leverer inn. Asylsøkere som har krav på beskyttelse, får oppholdstillatelse i Norge.

Asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse, får ikke opphold i Norge og må reise hjem. Gjennom ordningen for assistert retur får migranter hjelp og penger til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli værende i Norge uten lovlig opphold med en risiko for å bli tvangsreturnert av politiet (eksternt nettsted) og bli utvist fra Schengen-området.

Irregulære migranter: Hvem er denne gruppen?

Alle utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge, er irregulære migranter. De som har fått et avslag på søknaden sin om beskyttelse eller på søknaden sin om annen type opphold i Norge, må reise hjem igjen. Dersom de ikke gjør det, er de ulovlig i Norge og vil bli transportert ut av landet med tvang av politiet.

Les mer om hvem som kan søke om assistert retur.

Hva betyr det å være i Norge uten lovlig opphold?

Når noen er i Norge uten lovlig opphold, har de få rettigheter. De har ikke rett på annen helsehjelp enn akutt, livreddende hjelp, og de har heller ingen arbeidstillatelse og dermed ikke muligheter til lovlig inntekt.

Hvorfor er assistert retur et godt alternativ?

For dem som velger assistert retur, gir det en retur med verdighet. De får mulighet til å planlegge reisen sin, og har mer kontroll over eget liv. De får også penger og transport til reisen til hjemlandet.

Det viktig å forlate landet innen utreisefristen for å unngå å bli utvist fra Norge og hele Schengen-området.

Se reglene som gjelder for ulike land og finn informasjon om å søke om assistert retur.

Assistert retur – et alternativ til ulovlig opphold (utskriftsvennlig brosjyre, pdf, 290 kB)

Gå til søknadsskjema

 

Mer informasjon

  • Film om assistert retur – Barn og unge

  • Film om assistert retur – Somalia

  • Informasjon til advokater og verger

  • Informasjon til mottaksansatte

Fant du det du lette etter?