Returprogrammer og ordninger


Det finnes ulike typer ordninger for retur, avhengig av hvilket land noen skal returnere til og hvilken situasjon de er i.

Se hvilke muligheter som finnes for retur til ulike land og for ulike grupper (barn, voksne, sårbare grupper, dublinere) her, ved å velge land og hvilken gruppe som er aktuell. 

Generell økonomisk støtte for voksne og barn (reintegreringsstøtte)

Den som reiser kan motta økonomisk støtte fra norske myndigheter for å etablere seg i hjemlandet igjen.

Den økonomiske støtten er ment å være en støtte i oppstartsfasen for å gjenopprette livet hjemme. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva slags støtte søkeren kan få, og det er også regjeringen som finansierer støtten.

Beløpet vil avhenge av når migrantene søker, sett opp mot utreisefrist.  

Satser for reintegreringsstøtte
Beskrivelse Beløp dersom man har søkt før utreisefristen eller ikke er registrert i Norge Beløp dersom man har søkt etter utreisefristen
Reintegreringsstøtte for voksne (over 18 år) NOK 15 000 per person NOK 5000 per person 
Reintegreringsstøtte for hvert barn som reiser med familie eller verge NOK 15 000 per person NOK 5000 per person
Ekstra reintegreringsstøtte for hvert barn som reiser med familie eller verge NOK 10 000 per person ingen støtte
   
   

Andre ordninger

  • Spesielle ordninger for enkelte statsborgerskap

  • Enslige mindreårige og sårbare voksne

Hva får man gjennom å delta i et returprogram?

• informasjon om retur og rådgivning 
• de reisedokumentene man trenger 
• organisering av selve reisen 
• hjelp ved avreise, i transitt og ved ankomst 
• hjelp og transport helt fram dit man skal 
• videre oppfølging, avhengig av tilgjengelighet og behov 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?