Returprogrammer og ordninger


Det finnes ulike typer ordninger for retur, avhengig av hvilket land noen skal returnere til og hvilken situasjon de er i.

Se hvilke muligheter som finnes for retur til ulike land og for ulike grupper (barn, voksne, sårbare grupper, dublinere) her, ved å velge land og hvilken gruppe som er aktuell. 

Generelt økonomisk tilskudd for voksne og barn (reintegreringstilskudd)

Den som reiser kan motta økonomisk tilskudd fra norske myndigheter for å etablere seg i hjemlandet igjen.

Tilskuddet er ment å være en støtte i oppstartsfasen for å gjenopprette livet hjemme. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva slags tilskudd søkeren kan få, og det er også regjeringen som finansierer tilskuddet.

Beløpet vil avhenge av når migrantene søker, sett opp mot utreisefrist.  

Satser for reintegreringstilskudd
Beskrivelse Beløp dersom man har søkt før utreisefristen eller ikke er registrert i Norge Beløp dersom man har søkt etter utreisefristen
Reintegreringstilskudd for voksne (over 18 år) NOK 15 000 per person NOK 5000 per person 
Reintegreringstilskudd for hvert barn som reiser med familie eller verge NOK 15 000 per person NOK 5000 per person
Ekstra reintegreringstilskudd for hvert barn som reiser med familie eller verge NOK 10 000 per person ingen tilskudd
   
   

Andre ordninger

  • Spesielle ordninger for enkelte statsborgerskap

  • Enslige mindreårige og sårbare voksne

Hva får man gjennom å delta i et returprogram?

• informasjon om retur og rådgivning 
• de reisedokumentene man trenger 
• organisering av selve reisen 
• hjelp ved avreise, i transitt og ved ankomst 
• hjelp og transport helt fram dit man skal 
• videre oppfølging, avhengig av tilgjengelighet og behov 

Fant du det du lette etter?