Utreisefrist


Hvis du er i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, vil du få en utreisefrist. 
  • Utreisefristen står i brevet du har fått fra UDI.
  • Du må reise ut av Norge innen denne fristen.
  • Hvis ikke du reiser ut innen fristen, kan politiet uttransportere deg, og du kan få et innreiseforbud.
  • Noen personer, for eksempel asylsøkere som får avslag på søknaden sin, kan søke om støtte til å reise tilbake til hjemlandet
  • Hvis du klager på vedtaket ditt, kan det hende at du kan få utsatt utreisefristen.