Innreiseforbud


Et innreiseforbud betyr at du er utvist fra Norge og ikke har lov til å reise inn i landet. 

Hvilket land er du statsborger av ?

  • Borger av et EU/EØS-land

  • Borger av et land utenfor EU/EØS