Uttransportering


Uttransportering vil seie å bli send ut av Noreg av politiet.
  • Personar som ikkje har lovleg opphald i Noreg, eller som har fått eit vedtak om utvising frå UDI, kan bli transporterte ut.
  • Det er Politiet si utlendingseining som har ansvar for uttransportering, nokre gonger i samarbeid med eit lokalt politidistrikt i Noreg.
  • Dersom du har blitt transportert ut av politiet og seinare ønskjer å kome tilbake til Noreg, må du først betale dei pengane som uttransporteringa kosta (uttransporteringsgjelda). For informasjon om kor mykje pengar du skuldar, og korleis du betaler denne gjelda, ta kontakt med Politiet si utlendingseining på telefon 22 34 24 00, eller e-post: pu-regnskap@politiet.no.

Fant du det du lette etter?