Schengen informasjonssystem (SIS)


SIS er et system der myndighetene i Schengenlandene kan utveksle informasjon om personer som har fått en utreiseplikt med en utreisefrist fra Schengenområdet eller har fått et innreiseforbud til Schengenområdet.

Hensikten med SIS er blant annet å kontrollere at plikten til å returnere blir overholdt og å sikre en felles ytre grensekontroll.

SIS gir Schengenlandene muligheten til å utveksle informasjon om personer som ikke har rett til å reise inn eller oppholde seg i Schengenområdet.

Hvis du har fått et vedtak om avslag på en søknad om oppholdstillatelse, så har du fått en utreiseplikt med en utreisefrist. Denne utreiseplikten vil bli registrert i SIS. Myndighetene i alle Schengenlandene kan se at du er registrert i SIS med en utreiseplikt fra Schengenområdet.

Hvis du er utvist fra Norge, får du et innreiseforbud og du kan bli registrert i SIS. Da kan du heller ikke reise inn i andre Schengenland. Hvis du har et innreiseforbud til Norge, vil UDI også bestemme om du skal få et innreiseforbud som gjelder for alle Schengenlandene.

Personer som er registrert i SIS kan ikke reise inn i eller oppholde seg i Schengen. 

Du kan få innsyn i hva som er registrert om deg i SIS

Hvis du er registrert i SIS, har du rett til å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du kan ikke få informasjon om andre personer. 

Hvis du ønsker å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i SIS, må du sende en skriftlig henvendelse til UDI.

For å be om innsyn, må du:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du kan lese om hvordan om hvordan UDI behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?