Schengen informasjonssystem (SIS)


SIS er et digitalt register der myndighetene i Schengenlandene kan utveksle informasjon.

Hva er SIS?

SIS er et digitalt register der myndighetene i Schengenlandene registrerer og utveksler informasjon om personer som har fått en utreiseplikt fra EU/Schengenområdet eller har fått et innreiseforbud til EU/Schengenområdet. SIS gir Schengenlandene mulighet til å kontrollere at plikten til å returnere blir overholdt og å sikre en felles ytre grensekontroll.

Hvorfor har jeg blitt meldt inn i SIS?

Det er flere grunner til at du kan ha blitt meldt inn i SIS.

1) Du har fått vedtak om utreiseplikt fra Norge og EU/Schengenområdet

Hvis du har fått et vedtak som gir deg en utreiseplikt fra Norge og EU/Schengenområdet, vil denne utreiseplikten bli registrert i SIS. Myndighetene i alle Schengenlandene kan se at du er registrert i SIS med en utreiseplikt.

Utreiseplikten vil være registrert i SIS frem til du forlater Norge og EU/Schengenområdet. Det er derfor viktig at du får registrert utreisen din. Dersom utreisen din ikke ble registrert da du forlot EU/Schengenområdet, kan du sende inn dokumentasjon på dette. Det er først når utreisen er registrert at utreiseplikten din slettes i SIS. Hvis du har fått innreiseforbud registreres dette i SIS når utreisen er registrert.

eller

2) Du har fått vedtak om utvisning og innreiseforbud til Norge og EU/Schengenområdet

Hvis du har fått vedtak om utvisning og innreiseforbud, står det i vedtaket hvor lenge innreiseforbudet gjelder. Det står i vedtaket om innreiseforbudet gjelder for Norge og hele EU/Schengenområdet, eller bare for Norge.

Hvis du har fått innreiseforbud til Norge og EU/Schengenområdet, blir innreiseforbudet ditt registrert i SIS. Da kan du ikke reise inn i eller oppholde deg i EU/Schengenområdet i den perioden innreiseforbudet gjelder.

Hva er mine rettigheter?

Hvis du har blitt registrert i SIS, har du visse rettigheter.

Dine rettigheter

Fant du det du lette etter?