Asylmottak Arbeid og yrkeskompetanse


Bebuarar som har dokumentert identiteten sin, kan søkje om rett til arbeidsløyve for asylsøkjarar og har dermed høve til å jobbe. Nokon får også yrkeskompetanse på denne måten.