Asylmottak Arbeid og yrkeskompetanse


Beboere som har dokumentert identiteten sin, kan søke om rett til arbeidstillatelse for asylsøkere og har dermed anledning til å jobbe. Noen får også yrkeskompetanse på denne måten.