Asylmottak Fritidsaktiviteter og frivillig innsats


Alle mottakene tilbyr ulike fritidsaktiviteter, og beboerne organiserer også flere aktiviteter selv. Mange av beboerne deltar også i frivillig arbeid i mottaket.

Asylmottakene samarbeider ofte med det lokale idrettslaget, og andre lokale lag og foreninger. Det er mange av beboerne som velger å delta i aktiviteter for barn, for eksempel leksehjelp. Da får barna hjelp med skolen og de frivillige får være med i et sosialt nettverk.