Asylmottak Norskopplæring og skolegang


Voksne asylsøkere har krav på norskopplæring, og målet er at de skal lære seg nok norsk til å klare seg mest mulig på egen hånd. Barn og unge som sannsynligvis vil bli værende i mottaket i mer enn tre måneder, har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Ungdommer mellom 16 og 18 år har rett til undervisning i norsk og samfunnsfag og kan også ha rett til undervisning i grunnskolefag.