Søknader om permisjon fra mottak.


Oppdatert 20.01.2021

På grunn av utviklingen i smittesituasjonen blir det ikke innvilget permisjoner fra mottakene i perioden 24.11.2020 og inntil videre.  

Søknader om permisjon blir behandlet etter retningslinje for permisjon fra asylmottak.
Mottaket kan ta kontakt med regionkontoret dersom beboere, som følge av avlyst permisjon, har reiseutgifter som ikke blir refundert av reiseoperatør.

Dette gjelder ikke for beboere i enslig mindreårig mottak.

Søknader om permisjon blir behandlet etter retningslinje for permisjon fra asylmottak (pdf, 311 kB)

Mottaket kan ta kontakt med regionkontoret dersom beboere, som følge av avlyst permisjon, har reiseutgifter som ikke blir refundert av reiseoperatør.

Dette gjelder ikke for beboere i mottak for enslige mindreårige.

Unntak for nødvendige permisjoner

Det kan bli gjort unntak for permisjoner som er helt nødvendige, som for eksempel av helsemessige årsaker hos beboeren eller nær familie, eller på grunn av asylsaksbehandlingen. Det kan også bli gjort unntak for å legge til rette for at foreldre og barn kan være sammen.

Symptomer på smitte

Beboere og ansatte må følge med på eventuelle symptomer. Dere skal følge rådene fra helsemyndighetene om karantene og isolasjon. Hvis de ansatte på mottaket har behov for råd og veiledning, kan de kontakte smittevernlege/kommunelegen i egen kommune.