Kva er forskjellen på ein asylsøkjar og ein flyktning?


Ein person blir kalla asylsøkjar (eksternt nettsted) når han eller ho har søkt om beskyttelse (asyl) i Noreg, og ikkje har fått søknaden sin endeleg avgjort. Ein flyktning (eksternt nettsted) er ein person som fyller krava til å få beskyttelse (asyl) i Noreg, og har fått vedtak om det frå utlendingsforvaltninga.