Flyktning


En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge. 

En person vil få oppholdstillatelse som flyktning i Norge hvis han eller hun

  • har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning (dette kalles å være en konvensjonsflyktning), eller
  • står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.

Spesiell sosial gruppe

En asylsøker har rett til beskyttelse hvis han/hun har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av at han/hun er medlem i en spesiell sosial gruppe, se def av flyktning. En spesiell sosial gruppe skal særlig anses å omfatte en gruppe mennesker som har et felles kjennetegn ut over faren for å bli forfulgt, og som oppfattes som en gruppe av samfunnet, se utlendingsloven § 30 første ledd bokstav c.

Eksempler på hvem som kan ansees å tilhøre en spesiell sosial gruppe:

  • Tidligere ofre for menneskehandel
  • Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller intersexpersoner
  • Nærmere bestemte grupper av kvinner og barn

For å ha rett til beskyttelse må tilhørighet til gruppen gi reell forfølgelsefare.  

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?