Korleis er saksgangen når nokon søkjer om beskyttelse (asyl)?