Kven kan få introduksjonsprogram?


Introduksjonsprogrammet gjeld for personar som har fått opphald i Noreg. Det er IMDi som har det faglege ansvaret for introduksjonsprogrammet (eksternt nettsted).