Hvem kan få introduksjonsprogram?


Introduksjonsprogrammet gjelder for personer som har fått opphold i Norge. Det er IMDi som har det faglige ansvaret for introduksjonsprogrammet (eksternt nettsted).