Kva skjer når nokon søkjer om beskyttelse (asyl)?


Her finn du informasjon om asylsøkjarar og behandlinga av asylsøknader.

Spørsmål og svar

  • Kva betyr det å søkje om beskyttelse (asyl)?

Did you find what you were looking for?