Modul 4: Identitet, moral og seksuell trakassering


Mål

Forebygge kjønnsbasert vold, og gi beboerne kunnskap slik at de kan bestemme over egen kropp.

Temaer i modul 4

  • Sosial kontroll, inkluder påkledning, kvinnesyn, moral, voldtekt
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk
  • Seksuell trakassering
  • Vold og seksuelle overgrep
  • Prostitusjon
  • Kjønnslemlestelse
  • Menneskehandel