Asylmottak Informasjonsprogram for voksne


Her finner du oversikt over rundskriv, informasjonsplan og veileder for voksne beboere i asylmottak.

Ordinære mottak

Ny kravspesifikasjon:
Se krav til drift av ordinære plasser (pdf, 173 kB)

Retningslinjer:
Se krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak (eksternt nettsted)

Se informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak (eksternt nettsted)

Transittmottak

Ny kravspesifikasjon:

Se krav til drift av transittplasser (pdf, 656 kB)

Retningslinjer:
Se krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak (eksternt nettsted).

Se Informasjonsplan for voksne beboere i avlastningstransittmottak (eksternt nettsted).

Veileder

Her kan du laste ned veileder for informasjonsarbeid i mottak (pdf, 1,8 MB)

Modulene i informasjonsprogrammet for voksne i ordinære mottak

 • Modul 1: Velkomstinformasjon

 • Modul 2: Livet på mottaket

 • Modul 3: Asylprosessen

 • Modul 4: Etikk, kvinnesyn og kjønnsbasert vold

 • Modul 5: Familiemønstre og samlivsformer

 • Modul 6: Foreldre og barn

 • Modul 7: Helse

 • Modul 8: Samfunnsforhold, normer og verdier

 • Modul 9: Kriminalitet og konflikthåndtering

 • Modul 10: Avslag

 • Modul 11: Oppholdstillatelse

 • Modul 12: Oppholdstillatelse med begrensninger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?