Asylmottak Informasjonsprogram for voksne


Her finner du krav til informasjonsarbeid i asylmottak, informasjonsplan og veileder for voksne beboere i asylmottak. Asylmottak skal registrere deltakelse og fravær i informasjonsmøter i MOT som er mottakenes elektroniske system.

Ordinære mottak

Nye krav er angitt i Krav til ordinære plasser (pdf, 203 kB)

Informasjonsplanen for voksne boboere er beskrevet i Rutinebeskrivelse for asylmottak med transittplasser og ordinære plasser (pdf, 446 kB). Dokumentet inneholder også informasjonsplanen for barn og unge i asylmottak og rutinebeskrivelsen for retursamtaler på et mottak.

Transittmottak

Nye krav er angitt i Krav til drift av transittplasser (pdf, 166 kB)

Informasjonsplanen for voksne boboere er beskrevet i Rutinebeskrivelse for asylmottak med transittplasser og ordinære plasser (pdf, 446 kB). Dokumentet inneholder også informasjonsplanen for barn og unge i asylmottak og rutinebeskrivelsen for retursamtaler på et mottak.

Veileder

Her kan du laste ned veileder for informasjonsarbeid i mottak (pdf, 1,8 MB)

Modulene i informasjonsplanen for voksne i asylmottak

 • Modul 1: Velkomstinformasjon

 • Modul 2: Livet på mottaket

 • Modul 3: Asylprosessen

 • Modul 4: Identitet, moral og seksuell trakassering

 • Modul 5: Familiemønstre og samlivsformer

 • Modul 6: Foreldre og barn

 • Modul 7: Helse

 • Modul 8: Samfunnsforhold, normer og verdier

 • Modul 9: Kriminalitet og konflikthåndtering

 • Modul 10: Avslag

 • Modul 11: Oppholdstillatelse

Did you find what you were looking for?