Modul 11: Oppholdstillatelse


Mål

Gi beboerne kunnskap om forventninger, rettigheter og plikter knyttet til oppholdstillatelse, bosetting med offentlig hjelp og konsekvensene av å velge selvbosetting.

Temaer i modul 11

  • Rettigheter og plikter som følger av ulike typer tillatelse
  • Aktørene i bosettingsprosessen
  • Oppholdstillatelse og prosessen videre, herunder oppholdskort, rett til arbeid, reisebevis m.m.
  • Bosettingsprosessen
  • Introduksjonsprogram
  • Utdanning og arbeidsliv
  • Familieinnvandring
  • Å bo i Norge
  • Endring i personlig økonomi
  • Helse, herunder fastlege, tannhelse og kommunale tjenester