Modul 2: Livet på mottaket


Mål

Beboeren skal bli kjent med rettigheter og plikter og motiveres til deltakelse på mottaket.

Temaer i modul 2

  • Å bo i mottak, inkludert renhold, klesvask, søppelhåndtering, inneklima
  • Beboermedvirkning og aktivisering
  • Økonomi, basisbeløp og økonomihåndtering, flytting og permisjon
  • Brannsikkerhet