Modul 5: Familiemønstre og samlivsformer


Mål

Gi beboerne kunnskap om ulike samlivsformer og regelverket og lover som regulerer dette.

Temaer i modul 5

  • Ekteskap, inkludert regler for inngåelse av ekteskap
  • Tvangsekteskap, barneekteskap og arrangerte ekteskap
  • Ulike samlivsformer, samboerskap, homofilt samliv/ekteskap og enslige forsørgere
  • Kjønnsrollemønstre og likestilling
  • Vold i nære relasjoner