Modul 7: Helse


Mål

Gi beboerne kunnskap slik at de kan ivareta egen psykisk og fysisk helse og eventuelt andre de har omsorgsansvar for.

Temaer i modul 7

  • Helsetjenester, inkludert rettigheter og hjelpeapparat
  • Tannhelse, kosthold og hygiene
  • Matsikkerhet
  • Psykisk helse, inkludert vanlige reaksjoner etter flukt
  • Smittevern
  • Prevensjon og sykdom, inkludert kjønnssykdom