Modul 8: Samfunnsforhold, normer og verdier


Mål

Gi beboerne kunnskap om norske samfunnsforhold og verdier.

Temaer i modul 8

  • Verdier, lover og regler, inkludert normer, skikk og bruk i det norske samfunn
  • Demokrati og liberalisme
  • Livssyn, toleranse og radikalisering
  • Religionsfrihet
  • Ytringsfrihet