Modul 9: Kriminalitet og konflikthåndtering


Mål

Forebygge kriminalitet og gi beboerne kunnskap og kompetanse slik at de bedre kan håndtere konflikter.

Temaer i modul 9

  • Kriminalitet og konsekvenser av lovbrudd
  • Vold, roller i voldsutøvelse og konsekvenser av vold
  • Konfliktforståelse, konfliktforebyggende dialog og tiltak