Kartlegge beboernes kompetanse


Mottaket har flere oppgaver når det gjelder å kartlegge beboernes kompetanse.

Kompetansekartlegging for personer som bor i asylmottak

Personer som bor i asylmottak, og som har fått oppholdstillatelse som gir rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, har etter integreringsloven rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging. For mer informasjon, se IMDi. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Det er vertskommunen sitt ansvar å sørge for at kompetansekartleggingen blir gjennomført etter at personen har fått oppholdstillatelse.

Kartleggingen skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?