Kartlegge beboernes kompetanse


Mottaket har flere oppgaver når det gjelder å kartlegge beboernes kompetanse.

Kompetansekartlegging for personer som bor i asylmottak

Personer som bor i asylmottak, og som har fått oppholdstillatelse som gir rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, har etter integreringsloven rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging. For mer informasjon, se IMDi. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Det er vertskommunen sitt ansvar å sørge for at kompetansekartleggingen blir gjennomført etter at personen har fått oppholdstillatelse.

Kartleggingen skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?