Asylmottak Når asylsøkeren skal betale husleie


Hvilke beboere skal betale husleie?

Beboere med jobb og lønn skal vanligvis betale husleie til mottaket. Dette gjelder personer som:

  • har samme jobb i mer enn en måned
  • tjener så mye at han eller hun ikke får utbetalt basisbeløp lenger

Hvor mye skal beboeren betale i husleie?

Hvordan du skal fastsette beløpet på husleien, avhenger av inntekten til beboeren. På udiregelverk finner du informasjon om hvordan du skal fastsette husleien for den enkelte beboer. (eksternt nettsted)

Sende regning

Slik sender du ut regning til beboeren:

  • bruk regionkontorets standardsskjema for regning
  • regningen skal ha minst 15 dagers betalingsfrist
  • regningen skal vise hva betalingen gjelder, navnet på mottaket og kontonummer for innbetaling
  • du har ansvar for at beboeren forstår regningen du sender

Hvis beboeren ikke betaler

Hvis en beboer ikke betaler husleien 5 virkedager etter forfall skal du gi regionkontoret beskjed.

Meldingen skal inneholde:

  • kopi av regningen
  • en oversikt over beregningen av husleien
  • kopi av dokumentasjon på inntekt, eller de opplysningene som du brukte når du gjorde en skjønnsmessig beregning
  • kopi av egenerklæringen om formue og lønnsinntekt

Fant du det du lette etter?