Asylmottak Å opprette og bygge ned mottak


UDI skal sørge for at Norge har et fleksibelt mottaksapparat som til enhver tid kan ta imot et varierende antall flyktninger og asylsøkere, og legge til rette for ulike gruppesammensetninger og individuelle behov. 

Asylmottakene blir drevet av kommuner, frivillige organisasjoner og private selskap som har kontrakter med UDI, men det er UDI som utarbeider retningslinjene for hvordan mottakene skal drives.

Det er UDIs regionkontorer som står for den løpende oppfølgingen av mottakene.

Hvordan UDI tar avgjørelser om å opprette og legge ned mottak

  • Hva påvirker behovet for mottaksplasser?

  • Hvordan oppretter vi nye mottak?

  • Nedbygging av mottakskapasitet

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?