Asylmottak Opprette, endre eller avvikle mottak


UDI skal sørge for at Norge har et fleksibelt mottaksapparat som til enhver tid kan ta imot et varierende antall flyktninger og asylsøkere, og legge til rette for ulike gruppesammensetninger og individuelle behov. 

Asylmottakene blir drevet av kommuner, frivillige organisasjoner og private selskap som har kontrakter med UDI, men det er UDI som utarbeider retningslinjene for hvordan mottakene skal drives.

Det er UDIs regionkontorer som står for den løpende oppfølgingen av mottakene.

UDIs fremgangsmåte ved oppretting og nedlegging av mottak

  • Hva påvirker behovet for mottaksplasser?

  • Hvordan oppretter vi nye mottak?

  • Nedbygging av mottakskapasitet

Mottakoperatørenes plikter

Husk at asylmottak er meldepliktige, og driftsoperatører skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern §14 (eksternt nettsted).

Asylmottak har også plikt til å søke kommunen om tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i henhold til Plan- og bygningsloven § 20 (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?