Asylmottak Driver eller ønsker å drive asylmottak


Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for at asylsøkere som kommer til Norge har et botilbud, og skal tilpasse antall plasser i asylmottakene etter behovet. Det gjør vi ved å opprette og legge ned asylmottak når det er behov for det.