Asylmottak Rollefordelingen mellom UDI og driftsoperatøren


UDI har det overordnede ansvaret for driften av asylmottakene. Vi ivaretar dette ansvaret ved å:

 • gi informasjon til, og samarbeide med andre sektormyndigheter, frivillige, lokalsamfunn og vertskommuner
 • skaffe mottaks¬plasser gjennom å ha kontrakter med leverandører av mottakstjenester
 • lage styringsdokumenter for asylmottaksdriften
 • veilede og gi opplæring til driftsoperatører og ansatte på asylmottakene
 • følge opp kontrakter og føre tilsyn og kontroller

Driftsoperatøren har det daglige, løpende ansvaret for driften av asylmottaket, og ivaretar dette ansvaret gjennom å:

 • gi beboerne på asylmottaket et trygt sted å bo, som ivaretar grunnleggende behov
 • legge til rette for god informasjon til, og samarbeid med vertskommunen, lokalsamfunn, andre offentlige instanser og frivillige organisasjoner
 • planlegge og drifte asylmottaket i samsvar med UDIs styringsdokumenter og egne retningslinjer
 • ansette personale med nødvendig kompetanse
 • skaffe bygninger til asylmottak og vedlikeholde dem
 • rapporter på ulike sider av driften til UDI

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?