Asylmottak Ansvaret for drift


UDI har det overordnede ansvaret for driften av asylmottakene. Vi ivaretar dette ansvaret gjennom de til enhver tid gjeldende styringsdokumentene.

Kontakten mellom UDI og driftsoperatøren eller mottaket blir ivaretatt av UDIs regionkontorer. UDI sentralt er klageinstans for vedtak som er fattet av regionkontorene.

Driftsoperatøren

  • ansetter personale med nødvendig kompetanse til å drive mottaket
  • planlegger og evaluerer driften i henhold til retningslinjene på www.udiregelverk.no
  • sørger for å bestille og betale for tolk når det er nødvendig

Alle som jobber i mottak er underlagt taushetsplikt om beboernes personlige forhold.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?