Årsrapport 2004


Årsrapporten inneholder analyser for 2004, mens du finner statistikk og tabeller i "Tall og fakta".

Did you find what you were looking for?