UDIs strategi


Virksomhetsstrategi for UDI.

Last ned strategien

UDIs strategi (pdf, 120 kB)

Velg kapittel

  • Direktørens forord

  • UDIs samfunnsoppdrag

  • UDIs verdier

  • Vår måte å jobbe på

  • Målbildet

  • Hovedmål og strategiske initiativer

Did you find what you were looking for?