Arrangementer


UDI arrangerer frokostseminar 9. april om barnets møte med UDI under asylintervjuet.

Frokostseminar: Barnets møte med UDI - Asylintervjuet

  • Tid: Tirsdag 9. april kl 08.00
  • Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 23, Oslo

Dørene åpner kl. 8.00. Vi serverer frokost og kaffe før programmet starter kl. 8.30.

Meld deg på 

Meld deg på frokostseminaret  (eksternt nettsted)

Frist for påmelding: Fredag 5. april

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men det er begrenset antall plasser.

Dette får du høre om på seminaret

Barn som søker om asyl er i en spesielt sårbar situasjon. UDIs ansatte må ha kompetanse for å møte dem på en måte som legger til rette for at de kan fortelle hva de har opplevd. Hvordan jobber vi for å få til gode samtaler i en stresset situasjon? Og hva må vi kunne for å legge til rette for at disse barna skal fortelle om vanskelige opplevelser?

De siste årene har UDI satt i gang mange tiltak i samarbeid med Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda for å styrke kompetansen vår, og gjøre barnets møter med utlendingsforvaltningen bedre. I dette arbeidet har vi samarbeidet tett med stiftelsen R-BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) med et opplæringsopplegg i samtale med barn.

Vi inviterer til frokostseminar med barnefaglig intervjukoordinator, Hanne Kirkebø, og psykologspesialist Hanne Rosten fra RVTS øst (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging). De forteller om hvordan vi går fram når vi snakker med barn, og hvordan vi på best mulig måte skaper trygge rammer i en utrygg situasjon.

Vil du få e-post om arrangementene våre?

Du kan også melde deg på invitasjonslisten vår for å få e-post om arrangementetene våre. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Følg oss på Facebook

Vi legger informasjon om frokstseminarer på facebooksiden vår (eksternt nettsted). Følg oss gjerne der for å holde deg oppdatert om frokostseminarene viarrangerer og om temaene vi tar opp der. 

Arrangementene våre blir filmet

Hvis du ikke har mulighet til å være til stede på et arrangement, kan du følge det på gjennom nettstreaming mens det foregår (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Du kan se alle opptakene fra arrangementene våre på Youtube-kanalen (eksternt nettsted) vår.