Arrangementer


UDI arrangerte to seminarer under Arendalsuka 2023. Du kan fremdeles se arrangementene i opptak.

Asylkrisen er tilbake i Europa. Vil den komme til Norge?

Se opptaket av arrangementet her (eksternt nettsted)

Samtidig med strømmen av flyktninger fra Ukraina-krigen har det vært en stor økning i tallet på andre som søker om beskyttelse i Europa. Tyskland, Frankrike, Spania og Italia er noen av landene der tallene har økt kraftig og kapasiteten for å ta imot er under press. I Norge er antallet på personer som søker om beskyttelse fra andre land enn Ukraina foreløpig lavere, selv om de har økt også her.

Hva kan vi forvente om asylsøkere til Norge og Europa i tiden framover, og hvordan vil de bli tatt imot i de ulike landene?

Vi inviterer til samtale der du møter

  • Frode Forfang – direktør i UDI
  • Guri Tyldum – migrasjonsforsker, Fafo
  • Simen Ekern – Europakorrespondent for NRK

 

 

Spørretime: Mellom midlertidighet og etablering - Ukrainere i Norge

Se opptaket av arrangementet her (eksternt nettsted)

 

Vi inviterer til spørretime om midlertidig beskyttelse og inkludering flyktninger fra Ukraina. Et rekordhøyt antall ukrainere har fått midlertidig beskyttelse i Norge. De utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i landet vårt. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, men små og store lokalsamfunn tilrettelegger for boliger, norskopplæring og introduksjonsprogram. Barna får plass i skole, barnehage og tilbud om fritidsaktivitet.

Du får innblikk i hvordan berørte ukrainere selv har opplevd møtet med det norske systemet, og hvordan de takler usikkerheten mellom midlertidig opphold og eventuell permanent beskyttelse - og hvordan de møter forventningene om å komme raskt i jobb.

Direktørene fra direktoratene med ansvar for mottak, integrering og formidling til arbeid svarer og forklarer. Vi tar imot spørsmål til panelet fra salen og fra nett.

Moderator: Kadafi Zaman, reporter TV 2

Medvirkende
  • Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør, IMDi
  • Frode Forfang, direktør, UDI
  • Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, NAV-direktorat
  • Vilde Hernes, forsker, NIBR/ OsloMet
  • Svitalana Pilat, lærer, Arendal VO
  • Ruslana Kiselova, deltaker i introduksjonsprogram, lege og sykepleier

 

Ønsker du å få varsel om UDIs arrangementer?

Her finner du skjema til påmelding (eksternt nettsted)