Brukerundersøkelser og evalueringer


Brukerundersøkelser og andre rapporter om UDIs brukere.

Barn i asylkjeden A-Å 

Rapport - Barn i Asylkjeden A-Å (pdf, 591 kB)

Vedlegg 1 - Endelig mandat Barn i asylkjeden (pdf, 308 kB)

Vedlegg 2a - Kunnskapsmål for barnefaglig kompetanse i asylkjeden (pdf, 91 kB)

Vedlegg 2b - Kunnskapsmål for gjennomføring av samtaler med barn i asylkjeden (pdf, 66 kB)

Vedlegg 3 - Intervjuguide for involvering av barn i prosjektet (pdf, 315 kB)

Vedlegg 4 - Gode leveregler for deg som jobber med barn som søker asyl (pdf, 94 kB)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?