Borghild Fløtre


Direktør for Mottak og retur siden høsten 2019, og assisterende for samme område fra 2016. Har erfaring fra ulike lederposisjoner i offentlig forvaltning innen styring, statsbudsjett/økonomi, IKT og bygg og eiendomsforvaltning.

Arbeidssteder har vært Nærings- og fiskeridepartementet, Statsbygg og Kommunal- og regionaldepartementet. Har og noe erfaring som konsulent i privat virksomhet. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.